"); print(""); $menu=$_GET['id']; if (empty($menu)) { $menu=1; } # Zijn we in de lucht? $site=siteonline(); if ($site==1) { # Het kopje print("
"); include ("header.php"); print("
"); $topmenu=menuopties($menu); print($topmenu); print("
"); # Content op basis van de menukeuze content($menu); print("
"); include ("footer.php"); print("
"); } else { print("


$site - bcon-it.nl wordt momenteel bijgewerkt. We zijn binnen enkele minuten weer terug!

"); } print(""); function siteonline() { $query="SELECT * FROM config"; $info=mysql_query($query) or die ("Fout bij het inlezen."); while($gegeven = mysql_fetch_object($info)) { $site="$gegeven->online"; } return($site); } function content($menu) { # Menuopties vaststellen $query="SELECT * FROM content WHERE id='$menu'"; $info=mysql_query($query) or die ("Fout bij het inlezen."); while($gegeven = mysql_fetch_object($info)) { $tekst1="$gegeven->tekst1"; $tekst2="$gegeven->tekst2"; $menutekst="$gegeven->menunaam"; $id="$gegeven->id"; } # De lijst print(""); print(""); print("
"); # Speerpunten voor de eerste bladzijde # if($id==1){$speerpunten="
Onze speerpunten:
  • Voordelig
  • Betrouwbaar
  • Servicegericht
  • Bijna alles is mogelijk
";} # De content print(""); # de titel

".$_SESSION['currenttitle']."

print(""); print("
$tekst1$speerpunten
"); # Afsluiting lijst print("
"); } function menuopties($menu) { $query2="SELECT * FROM content WHERE aktief=1"; $info2=mysql_query($query2) or die ("Fout bij het inlezen."); $menuopties=""; # het menu in een mooi kader $menuopties.=""; $menuopties.="
"; while($gegeven2 = mysql_fetch_object($info2)) { $text="$gegeven2->menunaam"; $menuid="$gegeven2->id"; if ($menuid==$menu) { $menuopties.="$text | "; $_SESSION['currenttitle']="$text"; } else { $menuopties.="$text | "; } } $menuopties.="
"; return($menuopties); } ?>